Fellessentralen på Kunstnernes Hus i Oslo, kurator Jon-Ove Steihaug, 1998.
Fellessentralen at Kunstnernes Hus in Oslo, curator Jon-Ove Steihaug, 1998