Vænner, Bohusläns Museum, Uddevalla Konsthall, Med Jens Fänge, Ulf Khilander, Andreas Roth, Tore Lyngseth og Henrik Haugan, 1994.